Efektivní kácení v horku a vysoké nadmořské výšce

Jaime Wagenfuhr a jeho syn Graham žijí a pracují vysoko v horách na severu Kalifornie, v místě, kde je horké a suché počasí po velkou část roku. Oblast pokrývají hluboké lesy, ve kterých nehledě na strmé svahy probíhá intenzívní těžba. Jsou tu velmi těžké podmínky, které kladou vysoké nároky jak na těžaře, tak na jejich techniku. Přesto Jaime a  Graham mají tuto práci rádi.  

I díky své oblíbené řetězové pile se samo nastavitelným karburátorem AutoTune, která  jim umožňuje pracovat bez problémů a efektivně - v různých nadmořských výškách a při různých teplotách.    

Efektivní kácení v horku a vysoké nadmořské výšce

Jsme v horách u jezera Rainbow asi čtyřicet kilometrů na západ od města Redding v Severní Kalifornii, na západním pobřeží Spojených států. Jaime Wagenfuhr sedí u ovládání nakladače. Zvedá a pokládá velké kmeny stromů na hromady, kde čekají na nákladní automobily pro přepravu dřeva, které je odvezou dolů po klikatých, prašných horských cestách.

Jaime začal pracovat v lese díky čiré náhodě. Bydlel a pracoval nějaký čas v Los Angeles, ale rozhodl se vrátit domů. Potřeboval práci a potkal se s přítelem, který potřeboval někoho, kdo umí zacházet s řetězovou pilou.

„Výsledky vidíte každý den"

„To bylo před 30 lety a já jsem stále tady," říká s uspokojením. Ale dneska už má Jamie Wagenfuhr svoji vlastní firmu na těžbu dřeva.

„Jsem velmi rád venku v tomto překrásném prostředí. Je to těžká, ale užitečná práce, která mě baví. Na konci každého dne vidím výsledky své práce."

Jeho syn Graham s ním souhlasí. Pohybuje se v lese od svého dětství a postupně se učil řemeslu. Dnes je jedním z lidí, kteří kácí stromy, odvětvuje a zkracuje kmeny před tím, než jsou vytaženy nahoru na svah pomocí silných lan upevněných k lesní mechanizaci.
Práce v lese v okolí jezera Rainbow v Kalifornii

Podnebí je neustálá výzva

„Takové místo si zamilujete na celý život," říká Graham, když zrakem přehlíží údolí a současně ostří řetězu na jedné z pil.

„Ale i když všude kolem vidíte krásnou zeleň a těšíte se z nádherných výhledů, musíte myslet na svoji bezpečnost. Roste tu spousta zrádných dubů, které se mohou rychle proměnit ve smrtelnou past, pokud uděláte při kácení sebemenší chybu," říká Jaime.

Teploty se tu v létě často vyšplhají nad 50°C. A rozdíly jsou také v nadmořských výškách. Jeden týden pracují Jaime, Graham a ostatní dole v údolí. Příští týden kácejí v podstatně vyšší nadmořské výšce.

Pila, co se přizpůsobí nadmořské výšce, teplotě a palivu

Aby se vyrovnali s těmito měnícími se podmínkami, stala se Husqvarna 562 XP AutoTune součástí standardního strojového parku Wagenfuhrů. Autotune je funkce, která vždy zajistí optimální výkon motoru automatickým nastavením karburátoru podle daných podmínek. Jemné ladění motoru provede podle vysoké nebo nízké nadmořské výšky a teploty a také zajistí perfektní chod motoru, pokud měníte typ paliva (např. na palivo s vyšším poměrem etanolu).

„Obvykle, když jsme pracovali v nadmořské výšce nad 1300 m, kde se nacházíme právě teď, museli jsme provádět seřízení motoru. Ale toto už nyní nemusíme provádět. Pila se seřídí sama a pracuje správně ve všech nadmořských výškách," říká Jaime.

„Pila vždy chytne rychle a běží hladce. Je také mnohem ostřejší, než většina ostatních pil této velikosti," říká Graham.

25 let s pilou Husqvarna

Wagenfuhrovi pracují pouze s pilami značky Husqvarna. Jaimemu padla tato značka do oka, když si jeho tchán před mnoha lety koupil pilu Husqvarna na řezání stavebního dříví.

„Z mého pohledu vyrábí Husqvarna velmi dobré pily 25 let. Provozní náklady jsou nízké, protože se zřídka porouchají. Pokud musíte neustále vyměňovat pily, nikdy se vám v podnikání nebude dařit."

„Základ je mít pilu, která je vždy provozuschopná. Čas jsou peníze. Když vše funguje, jak má, pak můžete pracovat efektivně," dodává Graham.

Přestože je práce zdejších dřevorubců stále velmi těžká, pracovní podmínky se v posledních letech podstatně zlepšily. Když Jaime Wagenfuhr začínal s těžbou dřeva, nebyly zde žádné cesty.

„Každý den nám trvalo dvě hodiny, než jsme se dostali do hor na místo, kde jsme měli kácet," říká Jaime.

Jak dlouho si myslíte, že budete pokračovat v těžbě dřeva?

„Asi až skutečně nebudeme schopni pracovat. Ale já jsem stále stále mladý, takže to bude ještě nějakou chvíli trvat. V každém případě budu rád, když Graham bude chtít v budoucnu pokračovat v rodinných tradicích. "