Jak nainstalovat vaší robotickou sekačku Husqvarna

Vlastnit sekačku Husqvarna Automower® znamená nemít starosti s jejím používáním, což pocítíte okamžitě po doladění instalace. Zde je k dispozici průvodce, jak snadno nainstalovat robotickou sekačku Husqvarna.    

Jak nainstalovat vaší robotickou sekačku Husqvarna

Začněte tím, že si prohlédnete váš trávník. Abyste minimalizovali riziko, že dojde k uváznutí nebo poškození vašeho stroje, z trávníku musí být odklizeny kameny, větve, nářadí, hračky a podobné překážky. Pokud je však tráva vyšší než deset centimetrů je doporučeno, abyste naposledy posekali trávník běžnou rotační sekačkou. 

1. Umístění nabíjecí stanice

Nabíjecí stanici umístěte na rovný povrch uprostřed pracovní plochy s volným prostorem okolo ní. Dbejte na to, aby na stanici nesvítilo slunce, nebyla v dosahu zavlažovacích postřikovačů a byla umístěna blízko zdroje elektrického proudu.

2. Nabití baterie

Jakmile je nabíjecí stanice na místě, je čas nabít robotickou sekačku. Zasuňte robotickou sekačku do nabíjecí stanice a pokračujte dalším krokem. Nabíjení zcela vybité baterie trvá 80 - 100 minut.

3. Položení ohraničujícího vodiče

Ohraničující vodič se pokládá po obvodu travnaté plochy z důvodu vytýčení pracovní plochy. Jednoduše ho připevněte k zemi pomocí speciálních skob a robotická sekačka bude přesně vědět, kde má zatáčet. Okolo záhonů a keřů vytvořte pomocí vodiče "ostrovy", které zabrání, aby na ně sekačka nenajížděla.

4. Položení naváděcího vodiče

Úkolem naváděcího vodiče je provést sekačku Husqvarna Automower® zpět do nabíjecí stanice, když je to nutné. Zapojte jeden konec k nabíjecí stanici a položte vodič napříč do nejzazšího místa na vaší zahradě, tak aby ho robotická sekačka snadno našla. Druhý konec je připojen k ohraničujícímu vodiči, kde se kříží. Jak ohraničující, tak naváděcí vodiče jsou zapojeny do nabíjecí stanice.

5. Relaxujte

Zapněte svou sekačku Husqvarna Automower®, zadejte svůj čtyřmístný PIN kód, nastavte výšku sečení a nastavte pracovní hodiny. A to je vše! Robotická sekačka se sama nabije před týmem, než vyrazí - do míst, kde jste naposledy oficiálně sekali trávu vy sami.